ביטוח דירה
null

ביטוח תכולת דירה

מה מכסה הפוליסה ?  

במסגרת פוליסות ביטוח נכס ישנן כמה פוליסות שונות אשר מספקות, כל אחת בהיקפה ובמהותה, חלק נדרש אחר בהגנה על הרכוש, על הבטיחות ועל הביטחון הפיזי של אלו המשתמשים בנכס ושל בעליו. סוג ביטוח נפוץ ומקובל הוא ביטוח תכולת דירה, אשר מכסה, כפי שמרמז שמו, את כלל הנכסים הניידים, והנייחים, בעלי הערך במתחם המבוטח. ערך יכול להיות ערך פיננסי וכלכלי או ערך סנטימנטאלי ורגשי, שניתן לאמוד אותו בערכים כמותיים, וישנם שמאים שתפקידם הוא להעריך ולאמוד את הערכים הללו.

   
ביטוח תכולת דירה היא פוליסה שמכסה את בעליה במקרים של פריצה לנכס תוך גרימת נזק וחבלה לסורגים, חלונות או דלתות, גניבת ציוד ופריטים המכוסים בפוליסה או נזקי "כוח עליון", אותו לא ניתן לצפות או להתגונן מראש, כגון הצפה או דליקה. ניתן, כמובן, להוסיף לפוליסה מיני סיטואציות אפשריות ונזקים אפשריים אחרים, אך צריך לזכור כי כל שינוי של פוליסה המוצעת על ידי חברת הביטוח, לאחר האומדן והערכת השמאי, יגרור גם שינוי עלויות והוצאות בכל פעם שיגיע מועד חידוש הפוליסה.

 

 
ביטוח תכולת דירה כוללת את כל מה שנמצא בתוך תחומי הנכס ובין דלתות הבית, שער העסק או גדר הבניין. כל מה שנמצא מחוץ לתחומים אלו, כמו אופניים בחדר המדרגות, תכשיט תלוי לראווה על עמוד התאורה ברחוב וכיוצא באלו, ונעלם, אובד או נגנב, לא יוכל בעל הפוליסה לתבוע את חברת הביטוח בגין הנזק שנגרם לו בגין כך.

 

 
ניתן גם לפצל ביטוח תכולת דירה על פי צרכי בעליה ולמה הכוונה? במידה והשימוש בדירה הוא גם שימוש עסקי ומסחרי, כמו הפיכת חדר למשרד, למשל, אפשר להפוך את הפוליסה ל פוליסת ביטוח תכולת דירה מורחבת ולהכניס גם ביטוח צד ג' במסגרתה, כך שגם לקוחות המגיעים לחדר-משרד, ועובדים הנפגעים במסגרת שהייתם בו, מכוסים מבחינה ביטוחית ותביעתם תבוא כנגד חברת הביטוח ולא נגדכם באופן אישי וישיר.

 

 
חשוב לזכור כי אף חברת ביטוח מקצועית ורצינית לא תבטח תכולת נכס דרך טלפון או בפקס. רק לאחר שיגיע שמאי מורשה או מוסמך מטעם החברה אליכם, או כאשר שמאי מטעמכם יהיה מקובל על חברת הביטוח, תוכל זו לשלוח הצעה מפורטת, מסודרת וברורה לפוליסת ביטוח תכולת דירה.