ביטוח דירה
null

ההבדל בין ביטוח מבנה לביטוח דירה

כאשר דנים בנושא של ביטוח נכסים, מתכוונים לכמה מסלולי ביטוח אשר משלימים זה את זה ועוטפים את בעלי הנכס, מבחינת חבות אישית ומבחינת הוצאות תיקון, שיפוי ופיצוי, על כל פרמטר ועניין הנוגעים בנכס ו/או בשוהים בו. בשפה הנפוצה, הפופולארית, המונח ביטוח דירה מתייחס לכל המסלולים הביטוחיים הללו, אך, בשפה מקצועית יותר, חשוב לשים את הדגש על השונות ועל ההבדל בין ביטוח מבנה לביטוח דירה, שונות שאולי לא נדמית כמהותית או כמשמעותית, אך מסתבר שיש לה הרבה מאוד השלכות והשפעה על זכויות ועל חובות המבוטחים והמבטחים.

 
ההבדל בין ביטוח מבנה לביטוח דירה, ברמה השטחית ביותר, הוא שביטוח הדירה כולל, למעשה, גם ביטוח תכולת דירה וגם ביטוח מבנה ואילו ביטוח המבנה הוא חלק ממכלול של ביטוח דירה. זהו ביטוח המכסה את כל התשתית והבסיס של הנכס, דהיינו, האלמנטים הקבועים והיסודיים של הנכס.

 

כאשר פלוני מבטח עצמו בביטוח דירה, הוא מגן על חפציו האישיים, על ריהוט, על מכשירי חשמל ועל תכשיטים ותמונות, אלמנטים שאינם מהווים חלק ממבנה נכס או מיסודותיו וכאשר הוא מבטח עצמו בביטוח מבנה, הרי שאז הפוליסה מכסה כל פגיעה, נזק או פגם בתשתית הנכס, מהמסד ועד לטפחות, דהיינו, פגיעה בדוודים, בחשמל, בקירות, בגג וברצפות. הביטוח יפעל, כאשר יוגדר כך בחוזה הפוליסה, בשל כל אירוע ותרחיש שעלולים לפרוץ או להתרחש, החל מפריצה הגורמת לנזק בדלת, בשער או בחלונות וכלה במכת ברק ישירה לדוד השמש על הגג. ככל שמבקשים להוסיף יותר תרחישים ואופציות, כך צריך להבין כי הפרמיה החודשית או השנתית תהיה גבוהה יותר. חשוב גם לדעת כי נזקי טבע אמורים להיות כלולים בתוך ביטוח מבנה סטנדרטי ואם חברת הביטוח תתעקש להעלות את הפרמיה על סעיף זה, היא פועלת בניגוד לאתיקה ולכללים הנהוגים בתחום וזהו דבר שצריך לעורר אצל המבוטח תמרור אזהרה ביחס לחברה הספציפית הזו.


כאשר אנו מבקשים להגן על הבית, על הרכוש ועל הנכסים היקרים ביותר לנו, אסור להקל ראש באף גורם ובאף סיטואציה אפשרית, ובטח שלא כדאי לזלזל בחשיבות רכישת פוליסת ביטוח דירה הכוללת גם תכולה וגם מבנה.