ביטוח חקלאי                                                                                                                                                                           

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ נמצאת בבעלות 279 קיבוצים, מושבים ואגודות במגזר ההתיישבותי.
בשנת 2001 בוצע שיוך ההון לכל אחד ואחד מהבעלים המחזיקים כיום ביחידות השתתפות מונפקות. ביטוח חקלאי פעילה כיום בתחום הביטוח הכללי, הן במגזר הקיבוצי והן במגזר הפרטי.
כ - 60% מהכנסות האגודה הינם מביטוחי קיבוצים ומפעלים ועסקים הקשורים אליהם, ויתר ה- 40% מקורם בביטוחים במגזר הפרטי באמצעות סוכני ביטוח.
ביטוח חקלאי פעילה בתחום הביטוח הכללי (אלמנטרי), הן במגזר הקיבוצי והן במגזר הפרטי. למגזר הפרטי משווקת חברת הביטוח, ביטוח חקלאי, פוליסות ביטוח רכב ופוליסות ביטוח דירה וכן פוליסה משולבת של ביטוחי רכוש וחבויות לבתי עסק ולמושבים.