אליהו חברה לביטוח בע"מ                                                                                                               

אליהו חברה לביטוח בע"מ נוסדה בשנת 1966 ע"י שלמה אליהו שבבעלותו, בנוסף לבעלות מלאה על חברת אליהו, גם אחזקות בבנק לאומי, בבנק אגוד, ונכסי נדל"ן שונים.
עם היווסדה הייתה "אליהו" לחברת הביטוח הישראלית הראשונה לה הוענק רשיון מבטח מאז קום המדינה.החברה עוסקת בכל ענפי הביטוח, הן בביטוח כללי והן בביטוח חיים ובריאות.
במהלך העשורים האחרונים שמרה "אליהו" על מעמדה כחברה בעלת איתנות פיננסית גבוהה, והרחיבה את פעילותה הן באמצעות צוות והן באמצעות השקעות בחברות וקבוצות ביטוח מובילות בענף.
אליהו חברה לבטוח בע"מ הינה חברה בשליטה מלאה של שלמה אליהו הן במישרין והן באמצעות שלמה אליהו אחזקות בע"מ.