ביטוח הכשרה                                                                                                                                                                          

השכרה חברה לביטוח בע"מ ("הכשרה") היא אחת החברות הוותיקות בתחות הביטוח בישראל ופועלת בתחום משנת 1972.הכשרה מספקת קשת רחבה ומגוונת של פתרונות ביטוח בתחום אלמנטארי וביטוח החיים ונמצאת בשליטתו של איש העסקים מר אלי אלעזרא המכהן גם כיו"ר הדירקטוריון של הכשרה, מנהלה הכללי של הכשרה היא גב' אתי אלישקוב.