שלמה חברה לביטוח                                                                                                                                                         

שלמה חברה לביטוח החלה את פעילותה בראשית שנת 2008 לאחר קבלת אישור מפקח על הביטוח 2008. החברה עובדת היום עם 250 סוכני ביטוח.
החברה משווקת פוליסות ביטוח רכב וביטוח דירה בתחום הפרט.
שמה של חברת הביטוח הוא ניו-קופל ביטוח, מקבוצת ניו קופל החזקות בע"מ הפועלת בביטוח רכב מתחילת 2008 והצטרפה לאגוד חברות הביטוח בישראל