כתבות נוספות אודות ביטוח חיים
null

מה כלול בסל הבריאות?

סל הבריאות המפורסם, אשר נודע יותר בקרב הציבור הרחב, בטעות, כסל התרופות, הוא למעשה מעין רשימת מכולת של שירותים רפואיים ואמצעי סעד הניתנים לציבור דרך קופות החולים באמצעות חוק ביטוח בריאות ממלכתי. שירותים אלו ממומנים על ידי המדינה ולכן אמורים להיות מסופקים בחינם לכל מבוטח ומבוטחת בקופות החולים השונות.

 
השאלה מה כלול בסל הבריאות היא שאלת המפתח ונושא לפולמוס ולדיון בכל שנה ושנה, עת יושבת על המדוכה ועדת סל הבריאות המפורסמת אשר אמורה לקבוע ולחרוץ איזו תרופה ואיזה סעד ייכלל בסל ואילו אמצעים רפואיים יוותרו מחוצה לו ורכישתם תתאפשר רק על ידי הרחבות קופות החולים, ביטוח רפואי אישי של החולים או רכישתם העצמאית על ידי הנזקקים להם.


ההחלטה לגבי מה כלול בסל הבריאות היא חד שנתית ובכל מועד קבוע. מדי שנה בשנה, מועלות תרופות חדשות ועזרים קליניים חדשים לעיון הוועדה לשם אישורם והכנסתם לסל, מה שמביא לידי לובי חזק ומלחיץ מצד חברות התרופות השונות, מצד אוכלוסיות חולים המבקשות להכליל את התרופות שלהם בסל ומצד בעלי אינטרסים שונים המבקשים להשפיע על דיוני הוועדה ובפרט על החלטותיה. אלמנטים אלו מחייבים את חברי ועדת סל התרופות, אנשי המקצוע הרפואיים ונציגי הציבור הכללי, לשמור על מקצועיות, על אתיקה ומוסר ועל נורמות יושר חורגות מהמקובל בועדות מקבילות.

 

החלטה זו יכולה להפוך מחלות לנסבלות ולברות טיפול אפקטיבי ואיכותי, לשפר איכות חיים של חולים אחרים ולשקם אוכלוסיות שאינן יכלו להרשות לעצמן טיפולים או לקיחת תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, ולעומת זאת, אי הכללת תרופה כלשהי בסל זה יכולה להביא חולים למצב של התדרדרות בריאותית ונפשית, לסחרור פיננסי ולמצב של ייאוש קליני ודיכאון עמוק, העלולים להחמיר בעיה קיימת או ליצור בעיות חדשות.


אין ספק כי, מבין כל הועדות המקצועיות הנוגעות לחיי האוכלוסייה הנזקקת ולציבור הכללי בכלל, ועדת סל הבריאות היא המורכבת ביותר, המשמעותית ביותר והיא זו שעליה ניתן לומר, ללא כחל וסרק, שגורלות נחרצים בישיבותיה ובהחלטותיה.