ביטוח רכב
null

מהו ביטוח שמשות ולמי הוא מתאים?

בבואנו לבחון פוליסות ביטוח רכב, אנו נתקלים לא אחת, בביטוח שמשות. ביטוח שמשות הוא כיסוי ביטוחי, המאפשר פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לשמשות המכונית. ביטוח שמשות הוא חלק מפוליסת הביטוח המקיף לרכב ומדובר בהרחבה, אותה ניתן להוסיף וניתן שלא. מקרים של שמשות שבורות או נפוצות אינם שכיחים כל כך, ומתקיימים בדרך כלל במכוון, על ידי פורצים או על ידי וונדליסטים. לעיתים גם כתוצאה מפגעי טבע, העלולים לגרום לסדקים בשמשות או אף להתנפצות מלאה.

אולם, למרות היותן מהוות חלק גדול מהרכב, פגיעה בהן איננה נפוצה כל כך ובכל זאת, ביטוח מסוג זה מומלץ ואף כדאי במקרים רבים.

 

למעשה, אחד מביטוחי הרכב החשובים ביותר הינו ביטוח מקיף . ביטוח מקיף מעניק לנו כיסוי ביטוחי בגין נזקים, העלולים להיגרם לרכב עצמו במקרה של תאונה, פריצה, גניבה, נזק בלתי הפיך ועוד, וכל זאת בהתאם לתנאי הפוליסה, כפי שנקבעו מראש, ובדרך, כולל השתתפות עצמית של המבוטח לפי תנאי הפוליסה. שמשות הרכב, המוגדות בביטוח כחלק בלתי נפרד מהרכב עצמו, מקבלות גם הן כיסוי ביטוחי כשאר חלקיו של הרכב, כך שבמידה ואלו ניזוקות, מקבל בעל הרכב את הפיצוי הנדרש, על פי תנאי הפוליסה.

 

אולם, ישנה אפשרות לרכוש הרחבה מיוחדת, כתוספת לביטוח המקיף או לביטוח צד ג', המעניקה ביטוח שמשות. הרחבה מיוחדת זו מציעה כיסוי ביטוחי בגין כל נזק שהוא שנגרם לשמשות הרכב, וזאת ללא השתתפות עצמית. במקרים רבים כולל ביטוח שמשות זה גם שירות תיקוני שמשות בבית הלקוח. 

 

למי מתאים ביטוח שמשות?

נכון, שמשות הרכב הן חלק בלתי נפרד מהרכב, ולכן מבוטחות אף הן במסגרת ביטוח מקיף, אולם, לא תמיד הפעלתו של ביטוח זה משתלמת כל כך, במידה וניזוקו השמשות. במקרים בהם קיימת השתתפות עצמית , במסגרת הביטוח, גבוהה ממחיר התיקון, וכן קיים סיכוי סביר לייקור בפרמיה בשל קיום תביעה, מוצע פתרון מתאים ומשתלם יותר, ביטוח שמשות, המופיע כהרחבה לביטוח המקיף או ביטוח צד ג'.

 

ביטוח שמשות מומלץ במקרים בהם ישנו סיכוי גבוה לנזק בשמשות, בין אם מדובר באזורים מסוכנים או ברכבים, הנוסעים בשטחים מרובים בחצץ וכדומה. במצבים אלה מאפשר ביטוח שמשות זה להתמודד עם נזק נקודתי, שאיננו נגרם כתוצאה מתאונה או שאיננו חל על חלקים נוספים ברכב עצמו.

 

מכיוון שנהיגה ברכב ללא שמשות או ברכב עם שמשות מנופצות או סדוקות איננה אפשרית, ישנה חשיבות רבה לתיקונן במהירות המיידית. רכישת ביטוח שמשות, כהרחבה לביטוח הקיים, עוזרת לעשות זאת, ומבלי לחשוש בייקור הפרמיה כתוצאה מתביעה ומבלי הצורך בהשתתפות עצמית.